Asekätkentä
Suojeluskuntien lakkauttaminen marraskuussa 1944 aiheutti pelkoa siitä, että Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. Eräät nuoret upseerit varustautuivat pahimman varalle ja aloittivat asekätkennän vastuuhenkilöiden valinnalla. Suojeluskuntapiireihin määrättiin salaisilla käskyillä ylimääräisiä yleisesikuntaupseereja, jotka toimivat salassa. Heidän peitetehtävänään oli varmistaa kansalaisten turvallisuus ja tarkkailla armeijasta palaavien miesten kotiutumista. Aseiden ja tarvikkeiden varastointia toteutettiin koko maassa.

Syyskuun 23. 1944 lähtivät ensimmäiset toimintakäskyt Pirkka-Hämeen suojeluskuntapiiriin ja Tampereella toiminta alkoi lokakuun alussa. Piilotettavat aseet hankittiin suojeluskuntie varastoista, armeijajoukkojen ylimääräisistä aseista, teollisuuslaitoksilta ja päämajasta. Tampere oli eräänlainen toiminnan keskus, jonne muualle toimitettavat aseet välivarastoitiin ja jossa ne pakattiin kuljetusta varten. Asekätkennän tukilinja huolehti kätkentään osallistuneista ja heidän perheistään.

Asekätkentä alkoi paljastua keväällä 1945. Kätkentä paljastui kun sen aikana varastoidut ruokavarat houkuttelivat elintarvikepulasta kärsiviä paikallisia asukkaita Oulussa. Asekätkennästä tuomittiin 1479 henkeä eri pituisiin vankeusrangaistuksiin.
Takaisin sivulle Sodat ja jälleenrakennus