Jääkäriliike
Jääkäriliike syntyi Suomessa reaktiona Venäjän panslavistien ja keisarivallan pyrkimyksille venäläistää Suomen suuriruhtinaskunta. Venäläisvastaisuus lisääntyi toisen sortokauden aikana ja maailmansodan sytyttyä Helsingin ylioppilaspiireissä syntyi uusia aktivistiliikkeitä. Venäläistämisohjelma julkistettiin 17.11.1914 ja muutamaa päivää myöhemmin ylioppilaskomitea alkoi valmistella Suomen täydellistä irrottamista Venäjästä. Itsenäisyyden saavuttamiseksi oli tärkeää muodostaa kansanarmeija, mutta Suomessa sotilaiden koulutus oli mahdotonta. Keskuskomitea otti yhteyttä Saksaan, joka suostui antamaan suomalaisille sotilaskoulutusta ja aseita. Tammikuussa 1915 saksalaiset päättivät 200 suomalaisen kouluttamisesta muutaman viikon kestävillä kursseilla Saksassa ja Suomessa alettiin järjestää värväystä. Ensimmäistä Saksaan lähtenyttä 189 sotilaan joukkoa kutsuttiin Pfadfindereiksi ja se koostui suurimmaksi osaksi ylioppilaista ja ruotsinkielisistä yläluokan henkilöistä.

Miesten värvääminen tapahtui etappiteitä pitkin ja se oli suurimmaksi osaksi paikallista toimintaa. Värvätyt kulkivat Ruotsin kautta Saksaan. Värväreinä toimivat etappimiehet. Venäläiset onnistuivat kuitenkin huomaamaan värväyksen syyskuussa 1915 ja vangitsivat kiinni jääneet etappimiehet. Heidät tuomittiin maanpetoksesta ja kuljetettiin Pietariin Spalernajan vankilaan.

Jääkärit koulutettiin Saksassa Lockstedtin leirillä, jota sanottiin myös ylioppilaiden ja työläisten pataljoonaksi sen sotilaiden taustojen mukaan. Eniten koulutettavia oli Pohjanmaalta. Osa jääkäreistä sai leirillä myös upseeri- ja aliupseerikoulutusta. Rintamakokemusta suomalaisille annettiin toukokuussa 1916 muodostamalla heistä Kuninkaallinen Preussin 27. jääkäripataljoona, joka osallistui taisteluihin Saksan itärintamalla Riian edustalla, Kuurinmaalla, Aajoella, Ekkau-Kekkaussa ja Schmardenissa. Maaliskuun 25. 1917 pataljoona siirrettiin Libauhun. Rintamalla olonsa aikana pataljoona menetti noin 260 miestä, joista suurin osa oli sairastuneita ( kaatuneita vain 11 ).

Jääkärit palasivat takaisin Suomeen kahtena pääjoukkona, joista jälkimmäinen oli Vaasassa 25.2.1918. Vuoden 1918 sodassa jääkärit taistelivat valkoisten puolella. Suomessa taisteluihin osallistui 1261 jääkäriä, joista haavoittui ja kaatui yhteensä 369 henkeä. Jääkärit osallistuivat myös Suomen 1939-45 käymiin sotiin.
Takaisin sivulle Itsenäinen tasavalta